orems omvårdnadsteori

Inlagd av: Jan-Olof Stoor uppdaterad: 2014-08-10
Omvårdnadsteorier erbjuda en organiserad och systematisk sätt att uttrycka uttalanden i samband med frågor inom vård, ger sjuksköterskor möjlighet att beskriva, förutsäga, förklara och kontrollera fenomen med anknytning till sin praktik. Dorothea Orem allmänna omvårdnadsteori kretsar kring en person-centrerad modell där sjuksköterskan fastställer egenvård försörja sin patient och sedan fungerar som samarbetar som möjligt med patienten att möta dessa behov

Du behöver:.
Saline lösning.
Tvål.
Luddfri handduk.
Kontakta fall

Funktioner

Orem allmänna teori består av tre definierade teorier. Teorin om egenvård, som definierar den verksamhet som patienterna behöver för att slutföra att uppnå optimal hälsa, den Teorin om egenvård underskott, som anger när vård behövs för en patient som är oförmögen att infria sina egna behov av vård, och omvårdnadsteori system, som beskriver hur egenvård kommer att tillgodoses av patienten, sjuksköterska eller båda att arbeta tillsammans.

Focus

Beroende på de identifierade egenvård underskott och hennes patientens förmågor, kan en sjuksköterska hjälpa genom att agera och göra för sin patient, vägleda sin patient eller andra inblandade i hennes vård, stöd sin patient och /eller hennes närstående, se till att miljön uppmuntrar patienten att utveckla egenvård förmågor, och /eller undervisning patienten och andra i hennes omgivning för att uppfylla egenvård behov.

Fördelar

Orem teori är en övergripande strategi för sjukvårdspraxis att sunt förnuft i klinisk praxis, samt utbildnings-, administrativa och forskning inställningar. Det passar väl in i dagens patient-och familje-centrerad filosofier av vård på sjukhus, långvård, hem hälsa, gemenskap, beteende hälsa och öppenvård anläggningar. Med sin inriktning på att fastställa rätt plan för vård för varje patient, är teorin lätt integreras i omvårdnadsprocessen bedömning, omvårdnad diagnos, planering, genomförande och utvärdering.

Influence

Som en tidig teoretiker, påverkade Orem avsevärt utvecklingen av professionell omvårdnad genom att lägga den teoretiska grunden för samarbete omvårdnad som innefattar förmågor och funktionshinder av enskilda patienter. Dagens sjuksköterskor använder omvårdnad diagnoser för att beskriva patientens problem och Orem's egenvård underskott är väl representerade. Till exempel är egenvård underskott på bad /hygien användas för en patient som inte kan bada sig. Och en patient som inte kan få sig säkert till badrummet i tid kan ha en ammande diagnos av egenvård underskott på toalettbesök.

Teori-praktik Gap

Trots det finns fortfarande en klyfta mellan många omvårdnadsteorier och faktisk sjukvårdspraxis vid sängkanten, har Orem's egenvården underskott teori fått stor spridning i olika kliniska situationer. Det har särskilt överklagande i inställningar som rehabilitering omvårdnad, med dess fokus på behandling av egenvård underskott hos patienter med fysiska funktionshinder eller kronisk sjukdom, och hem hälsa omvårdnad, som syftar till att göra patienterna så säkra och oberoende som möjligt i sina egna hem.

Previous:nothing Next:define hjärtfrekvens

Relaterade artiklar


 • Fakta om föräldrarnas samtycke för aborter
 • prednison effekter på barn
 • diet för hypertyreos
 • polyper efter klimakteriet
 • naturliga naturläkemedel för barn
 • ländryggen skador
 • Vad är levande löss ägg?
 • hemlagad get bröstmjölksersättning baby
 • Introduktion till tonårsgraviditeter
 • Graviditet & karpaltunneln
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com