olika typer av hälso-sjukvård för äldre

Inlagd av: P-O Lennartsson uppdaterad: 2014-09-30
Eftersom människor ålder, utvecklar de olika vårdbehov. Ibland kan inte hand om sig själva och kan behöva extra stöd eller hjälp med att beskatta medicinska tillstånd. Med inflödet av baby boomers vrida 60 har det skett en ökning av behovet av alternativa sjukvården. Som ett resultat har olika typer av vård utvecklas för att erbjuda hjälp till denna växande befolkning

hemsjukvård

hemsjukvård är en mycket populär typ av vård för äldre patienter. Hemsjukvård erbjuder tjänster såsom sjukgymnastik, arbetsterapi, talterapi, omvårdnad, hemsjukvård medhjälpare och socialt arbete. Denna typ av vård som brukar ges till äldre som släpps ut från sjukhus eller anläggningar rehab. Det är dock även till äldre som behöver lite extra hjälp att hantera sin vård i hemmet för en kort tid. Hem vårdpersonal är oftast bara på patienternas hem för ungefär en timme och inte ger utökad service. De tjänster beställs av läkare och försäkring kommer att täcka merparten av kostnaden.

I Hem Hälsa

Även i hemmet hälsa ljud som liknar hemsjukvård, de är faktiskt två olika enheter. Hemsjukvård erbjuds till patienter som behöver sjuksköterskor eller en bestyrkt undersköterska (CNA) i flera timmar åt gången. Enligt Spectrum Healthcare, erbjuder tjänsten också en barnvakt eller medicinska tillsynsman som är medicinskt utbildad för att ge hjälp med att titta över en person medan vårdgivaren tar en paus. Denna tjänst används ofta av de äldre och deras familjer som vill ta hand om sina nära och kära hemma så att de inte behöver placeras i ett sjukhem. Däremot kan denna tjänst vara kostsamt och sällan täcks av försäkringsbolag.

Vuxna Day Care

Vuxen dagvård är ett program som används av många äldre och deras familjer. Programmet erbjuder en fristad för den äldre personen att gå medan vårdgivaren får en paus eller går till jobbet. Vården är också av den vuxna dagvård tjänsten via sjuksköterska. Sjuksköterskan kan hjälpa till att övervaka patienten och kan se till att patienten tar sin medicin som behövs och äter lämpliga måltider och typer av livsmedel. Detta program omfattas av Medicaid i de flesta stater, men privata försäkringsbolag och Medicare täcker inte den här tjänsten.

Tele-hälsa

Tele-hälsa är ett relativt nytt program som har utvecklats ur ett behov för övervakning människor med svårt att kontrollera eller kroniska sjukdomar. Läkare gör en remiss till en hemsjukvård företag som har ett tele-hälsoprogram och patient anländer. Ett övervakningssystem enheten är installerad i hemmet och patienten kallas på tidigare fastlagda dagar i veckan. Information om vikt, blodsocker och vitala tecken överförs till tele-hälsa manager. Informationen skickas sedan till läkare för honom att se över. Det har visat sig vara ett utmärkt sätt att hålla reda på och förbättra resultatet av kroniska och svårt att kontrollera sjukdom. Det är också bidrar till att minska behovet av täta besök akuten eller sjukhusvistelse.

Vårdhem

vårdhem är vanligtvis en sista utväg för äldreomsorg och deras familjer. Vårdhem används till vård för enskilda att på grund av sjukdom, skada eller hög ålder som inte längre kan ta hand om sig själva. Dessa personer behöver oftast någon typ av kvalificerade tjänster, till exempel omvårdnad, sjukgymnastik eller talterapi. Ett vårdhem kommer att till fullo ta hand om den enskilde så att vårdgivaren resten från denna skyldighet. Vårdhem kan användas för längre vistelse eller kortare vistelser som i slutändan slutar den person som återvänder hem. Medicare, Medicaid och privata försäkringsbolag kommer vanligtvis att omfatta ett visst antal dagar i en av dessa anläggningar om det anses medicinskt nödvändigt.

Previous:nothing Next:Vilka är metoderna för födelsekontroll i andra länder?

Relaterade artiklar


 • spädbarn Staph infektioner
 • barn vattkoppor symtom
 • hemlagad get bröstmjölksersättning baby
 • define antikroppar
 • effekterna av mobiltelefoner på ofödda barn
 • bedrail risker för äldre
 • hur är astma utlöses?
 • Introduktion till tonårsgraviditeter
 • hur får man vägglöss?
 • rådgivning metoder för misshandlade kvinnor
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com