kvicksilverförgiftning tecken och symptom

Inlagd av: Charlotte Wannberg uppdaterad: 2015-03-30
Kvicksilverförgiftning är ett stort problem för personer som äter mycket fisk eller som bor i områden som har naturligt höga kvicksilverhalter i jorden. Kvicksilver som används för att användas som en medicinsk komplement för att lösa sjukdomar tills det visade sig orsaka hälsoproblem. Men flera fysiska hälsa organisationer förespråkar fortfarande användningen av kvicksilver som en hälso-tillägg. Idag kvicksilver kan fortfarande hittas i fisk och i gammaldags flytande kvicksilver termometrar

Elemental och Förgasat Mercury

elementärt kvicksilver sker oftast i det förångade formen. Enligt eMedicine, symptomen på denna form av kvicksilverförgiftning såsom svåra humörsvängningar, nervositet och irritabilitet. Ofta sömnlöshet, muskelvärk och skakningar, och muskelatrofi förekommer också. Andra symptom på förångas kvicksilverförgiftning inkluderar förändringar i kognitiva förmågor såsom minskad koncentration och oförmåga att tänka klart. Pågående elementärt kvicksilver förgiftning kan leda till andningsproblem, nedsatt njurfunktion och död.

organiskt kvicksilver

Organiskt kvicksilver förgiftning förekommer oftast i form av att äta eller intaget av giftet. Det har den starkaste effekter på utvecklingsländerna foster och kan orsaka hjärnskador och neurologiska problem, enligt eMedicine. Andra symtom från intag organiskt kvicksilver omfattar perifer synproblem, muskelsvaghet, förlust av koordination förmågor, och problem med tal och hörsel. Fostrets funktionsnedsättningar ofta översätts till Spädbarn med dålig koncentrationsförmåga, minnessvårigheter, svårigheter med koncentration och muskulös frågor samordning.

oorganiskt kvicksilver

exponering för oorganiskt kvicksilver kan orsaka hudutslag och hudinflammation, enligt eMedicine. Vid förtäring, oorganiskt kvicksilver kan resultera i tarmproblem, inklusive utveckling av blodig avföring eller diarré. Det kan sprida sig till andra system i kroppen, inklusive de neurologiska och renal system. Som ett resultat kan det orsaka humörsvängningar, problem med koncentration och njur-eller njursvikt.

Förebyggande

Enligt eMedicine kan förebyggande bli svårt om källan till kvicksilver är okänd. Men om kvicksilverförgiftning händer hemma, ofta kan det vara relativt lätt att förhindra kvicksilverförgiftning. Den första försvarslinjen är att läsa produktetiketter. Många hem produkter innehåller fortfarande små halter av kvicksilver (hem termometrar, fluorescerande glödlampor, batterier och vissa rengöringsmedel). Se till att dessa produkter används på rätt sätt och hållas väl utom räckhåll för barn.

Behandling

Det är inte mycket som kan göras hemma för att behandla kvicksilverförgiftning. Det första steget mot behandling av kvicksilverförgiftning är att ta den skadade till sjukhus eller läkare. Enligt eMedicine kan aktivt kol användas för att absorbera kvicksilver som har förtärts. I svåra fall av inandning förångas kvicksilver, kan det vara nödvändigt att ge andningshjälp till patienten. Andra medicinska åtgärder innefattar dialys och användningen av komplexbildare och andra läkemedel som kommer att binda med kvicksilver och hjälpa till att eliminera det från systemet.

Previous:nothing Next:hur man får beroende militära journaler

Relaterade artiklar


 • dagliga kosten för en gravid kvinna
 • tecken och symptom på tidig demens
 • kost & fysisk kondition
 • amylas vs lipas
 • Kan man bli gravid före eller efter din mens?
 • hur man kan förebygga ryggbesvär eller ryggskador hos barn
 • för hemtjänst
 • livscykel människoben
 • hur man sätter linser på
 • prednison effekter på barn
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com