förgiftningssymtom hos barn

Inlagd av: P-O Lennartsson uppdaterad: 2015-06-04
Enligt Centers for Disease Control and Prevention, förgiftar en av de främsta orsakerna till dödsolycka hos barn. Genom att hålla giftiga ämnen utom räckhåll för barn, förgiftningar är till stor del förebyggas. Tyvärr de fortfarande kan och göra inträffa. Av denna anledning är det viktigt att du känner tecken på förgiftning, så att du kan få akutsjukvård och eventuellt rädda ett barns liv

Kemisk Förgiftning

Kemisk förgiftning kan orsakas av många hushåll ämnen inklusive rengöringsmedel, tändvätska, bekämpningsmedel, avlopp renare och hud serum. Beroende på ämnet, kan förgiftning inträffa vid förtäring, inandning eller kontakt med huden. Symtom på kemiska förgiftning inkludera en kemikalie fläck eller rester på kläder eller hud, röd eller rå brännskador på huden-särskilt runt munnen, irritation på huden eller i ögonen, en kemisk lukt på barnets andetag dilating eller krympning av eleverna, illamående, kräkningar, magont, yrsel och dimsyn, huvudvärk, trötthet eller slöhet, plötsliga hyperaktivitet, blek eller blåaktig hudfärg, förvirring eller klumpighet, kramper och medvetslöshet.

Läkemedel Förgiftning

Läkemedel förgiftning, mer allmänt känd som en överdos, orsakas av intag av en olämplig medicinering eller för mycket av något läkemedel. Även barns vitaminer och paracetamol (dvs Tylenol) kan vara livshotande i stora mängder. Symtom på förgiftning läkemedel ingår en snabb eller långsam andning, ökad eller minskad hjärtfrekvens, feber eller låg kroppstemperatur, yrsel, trötthet eller slöhet, förvirring eller klumpighet, blek eller blåaktig hudfärg, illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, blodig avföring och medvetslöshet.

Matförgiftning

Matförgiftning orsakas av att äta en mat som är behäftade med skadliga bakterier eller toxiner. Vanliga livsmedel gifter är E. coli, salmonella, Staphylococcus aureus, och giftiga svampar. Symptom på matförgiftning inkluderar illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, feber med eller utan frossa, huvudvärk, muskelvärk eller svaghet, aptitlöshet, andningssvårigheter (sällan), och dimsyn eller dubbelseende (även sällan).

kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxidförgiftning är ganska vanligt och potentiellt dödliga. Det inträffar oftast när en gaseldade apparat t. ex. en varmvattenberedare eller läcker ugn kolmonoxid i luften. Även om kolmonoxidförgiftning påverkar alla i hemmet, är det högst sannolikt att påverka små barn först. Tecken på denna förgiftning inkluderar, ytlig andning, illamående, huvudvärk eller yrsel och medvetslöshet.

Om jag misstänker Förgiftning

Om du har någon anledning att misstänka att ditt barn kan ha kommit i kontakt med ett gift, Det är viktigt att få hjälp omedelbart. Ring giftcentral på 1-800-222-1222. Var beredd på att tala om för PCC operatör namnet på giftet (om känt) och eventuella symtom barnet uppvisar. Om ditt barn har problem med andning, medvetslös eller upplever kramper dock ringa 911. Får inte administreras ipecacuanha eller framkalla kräkning på något sätt om inte uppmanas att göra det av Poison Control Center.

Previous:nothing Next:om hoven och klövsjuka hos vuxna

Relaterade artiklar


 • botemedel mot graviditet huvudvärk
 • hur man pumpa bröstmjölk utan pump
 • rektal blödning orsakar
 • urin reflux hos barn
 • Vad händer om jag har nits, men inga löss?
 • kiropraktisk vård för ryggen
 • hur att ta hand om äldre med demens
 • Hur man vet om din vasektomi misslyckades
 • tidiga perioden symptom
 • strålningens effekter på celler
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com