beskrivning av hälso-triangeln

Inlagd av: Ulf Friberg uppdaterad: 2015-05-05
Som medellivslängd fortsätter att stiga, frågor kring hälsa och välbefinnande har blivit allt populärare. Hälsosam livsstil metoder inkluderar mer än bara motion och rätt kost. Psykiskt välbefinnande och sociala band också spela en roll för att uppnå optimal hälsa. Hälso-triangeln är en modell som definierar bästa möjliga hälsa som en balans mellan det mentala, sociala och fysiska områden i livet

Identification

Hälso-triangeln-även känd som Wellness Triangle-motsvarar tre aspekter av att leva som bidrar till optimal hälsa. De tre områden innefattar den fysiska, sociala och psykiska välbefinnande hos den enskilde. Varje aspekt utgör en sida av triangeln. Optimal hälsa är uppnått en balans mellan de tre områden nås. Begreppet hälsa triangeln infördes ursprungligen genom Världshälsoorganisationen 1948, som betonade behovet av övergripande balans för att uppnå hälsa och välbefinnande.

social hälsa

Den sociala sidan av hälso-triangeln identifierar den inverkan som en sund social medvetenhet har på den totala hälsan. Sociala aspekter omfattar familjeförhållanden, relationer med människor i samhället, och vänskap. Förmågan att skapa och upprätthålla sunda relationer bidrar till en sund mental inställning och Outlook. Respekt mot sig själv och andra är en förutsättning för att uppnå hälsa inom detta område. Effektiv kommunikation inom privat och i arbetet relationer och förmåga att samarbeta med andra bidrar också till sin sociala hälsotillstånd.

mental hälsa

Den mentala sidan av hälso-triangeln har att göra med en individs kognitiva eller emotionella välbefinnande. Självkännedom, i termer av att kunna identifiera sina känslor och förmedla dem konstruktivt, är avgörande för att effektivt hantera vardagliga stressfaktorer. Psykisk hälsa påverkar den sociala aspekten av wellness triangel gäller att behålla sund relation obligationer. En persons mentala hälsotillstånd kan också påverka den fysiska sidan av triangeln som kan ses i situationer där en persons fysiska hälsa kommer att minska under perioder av långvarig stress.

Fysisk hälsa

Tanken att hälsa är närvarande när sjukdomen är frånvarande är bara en aspekt av den fysiska sidan av hälso-triangeln. Wellness marknadsföring är den övergripande inriktningen för att upprätthålla sin fysiska status. Motion och en balanserad diet arbete för att skydda kroppen från sjukdom samt stärka den sociala och psykiska områden av wellness triangeln. Rätt kost ger nödvändiga näringsämnen för kroppen och därigenom direkt påverkar kroppens förmåga att hantera stress och sinnets förmåga att bearbeta stress.

Effekter

Det övergripande konceptet bakom hälsa triangeln är vikten av att ha alla tre sidorna i balans. När den ena sidan är ur balans, måste de övriga två områdena kompensera för bristen och i slutändan kommer lida som följd. Den fysiska sidan utgör grunden för de andra två, som betyder både emotionellt (psykiskt) och sociala strävanden negativt kommer att påverkas när kroppen är sjuk eller svag. En persons mentala hälsotillstånd påverkar hennes förmåga att skapa och upprätthålla sunda relationer (social hälsa), samt hantera vardagliga stressfaktorer på ett konstruktivt sätt. Fördelarna med social hälsa som följd av en positiv relation obligationer och en produktiv livsstil arbeta för att stärka både den fysiska och mentala sidor av triangeln.

Previous:nothing Next:kärnikterus definition

Relaterade artiklar


 • Claritin-D 24 timmars biverkningar
 • spädbarn åksjuka läkemedel
 • hur att ordna transport för äldre eller handikappade
 • när man ska ringa en läkare för en feber
 • vad som väntar vid 37 veckor gravid
 • vaccin biverkningar hos spädbarn
 • graviditet skeden & trimestern
 • sätt för barn att utöva
 • Graviditet & bensokain
 • naturliga sömn rättsmedel under graviditeten
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com