Hur du tar triamterenew / HCTZ

Inlagd av: P-O Lennartsson uppdaterad: 2014-05-12

Triamteren /HCTZ är ett diuretikum som används ensam eller kan kombineras med andra läkemedel för att behandla vätskeansamling och högt blodtryck. Triamteren /HCTZ är en kombination av triamteren, som är en kaliumsparande diuretika sparring och hydroklortiazid, som är en form av ett tiaziddiuretikum. Triamteren /HCTZ gör njurarna eliminera salt från ditt system. Den triamteren förbjuder för mycket kalium som förloras i processen. Följ dessa instruktioner för att ta Triamteren /HCTZ

Du behöver:
recept.


1.
Läs recept etiketten och följ läkarens instruktioner samtidigt som Triamteren /hydroklortiazid. Läs alla informativa broschyrer som kan ha kommit med dina recept noga och be apotekspersonal eller din läkare om du har några frågor.
2.
Ta Triamteren /HCTZ med ett fullt glas vatten. Triamteren /HCTZ kan tas med eller utan mat. Om din mage blir orolig när du tar Triamteren /HCTZ du ska ta medicinen tillsammans med mat.
3.
Ta Triamteren /HCTZ före 6 s. m. för att hålla sömnen störs. När du först börjar ta Triamteren /HCTZ du kommer kissa mer än vanligt. Tills din kropp vänjer sig ta medicinen, ska du ta det tidigare på dagen.
4.
Fortsätt att ta Triamteren /HCTZ även om du inte känner normala när du börjar ta medicinering. Jag är inte vanligt att känna sig lite sliten när du först börjar en behandling för högt blodtryck. Om några nya symtom utvecklas, ska du informera din läkare.
5.
Ta en glömd Triamteren /HCTZ så snart som möjligt. Om du glömmer att ta en dos av den medicin du behöver för att ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta ta Triamteren /HCTZ enligt ordination. Ta aldrig en dubbel dos av Triamteren /HCTZ.

Tips och varningar

 

 • sitta upp eller stå sakta samtidigt som Triamteren /hydroklortiazid. Triamteren /HCTZ kan orsaka yrsel.
 • Informera din läkare innan du får någon typ av sjukvård som du tar Triamteren /hydroklortiazid.
 • Använd medicinsk legitimation för att informera alla vårdpersonal du tar Triamteren /HCTZ i händelse av en nödsituation.
 • Har ditt blod, njurar, lever, lungor och blodglukos testas regelbundet medan du tar Triamteren /HCTZ. Se till att du inte missar några schemalagda möten samtidigt Triamteren /hydroklortiazid.
 • Informera din tandläkare att du tar Triamteren /HCTZ innan de får någon typ av tandvård.
 • Undvik långa exponering för solen samtidigt som Triamteren /hydroklortiazid. Triamteren /HCTZ kan göra att din hud att vara känsligare och för dig att solbränna enkelt.
 • Store Triamteren /HCTZ vid rumstemperatur och hålla medicinering borta från värme och fukt och ljus.
 • Mindre allvarliga biverkningar från att ta Triamteren /hydroklortiazid omfattar ändringar blodsocker, förstoppning, huvudvärk, trötthet, yrsel, spottkörtel inflammation, dålig aptit, ljuskänslighet, magont, och svaghet. Dessa biverkningar är vanliga, men du bör informera din läkare jag att de försämras eller kvarstår.
 • Använd inte Triamteren /HCTZ om du är allergisk mot sulfonamid eller beståndsdelar i Triamteren /hydroklortiazid.
 • Använd inte Triamteren /HCTZ om du har njurproblem, hög kalium eller har svårt att kissa.
 • Triamteren /hydroklortiazid kan höja nivåerna av kalium i blodet till farliga nivåer om inte övervakas, särskilt hos äldre, svårt sjuka och personer med njurproblem och diabetes. Kontrollera att du har din kaliumnivån övervakas och inte missar några schemalagda laboratorietest.
 • Informera din läkare innan du tar Triamteren /HCTZ om du har njurproblem, skrumplever, njursten eller lupus.
 • Använd inte Triamteren /HCTZ om du är gravid, kan bli gravid eller ammar.
 • Triamteren /hydroklortiazid kan påverka blodsockerhalten. Diabetes patienter bör få sin blodsockernivå övervakas noggrant medan du tar Triamteren /hydroklortiazid.
 • Titta efter tecken på en allergisk reaktion mot Triamteren /hydroklortiazid. Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera nässelfeber, klåda, utslag, andningssvårigheter och svullnad i läppar, tunga, hals och ansikte. Om du känner att du har en allergisk reaktion du behöver för att få läkarhjälp.
 • Se upp för svåra biverkningar från att ta Triamteren /hydroklortiazid. Allvarliga biverkningar är muntorrhet, extrem törst, kramp i benen, muskelkramper, impotens, förvirring, oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning, magsmärtor, svårigheter urinering, och gulsot. Om du har några allvarliga biverkningar du behöva sluta ta Triamteren /HCTZ och söka medicinsk hjälp.
 • Om du känner att du har överdoserat på Triamteren /hydroklortiazid bör du kontakta läkare så fort du kan. Några av de symptom på en överdos från Triamteren /hydroklortiazid inkluderar överdriven urinering, yrsel, kräkningar, illamående och en rodnande ansikte.
 • Vissa mediciner kan orsaka interaktioner när de kombineras med Triamteren /hydroklortiazid. Informera din läkare om eventuella mediciner, vitaminer eller växt-tillägg innan du tar denna medicin. Några av de läkemedel kända för att interagera med Triamteren /HCTZ är kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, salt, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, mediciner kemoterapi, diazoxid, litium, icke depolariserande neuromuskulära blockerare, och ACE-hämmare.
450516272.pdf 450516424.pdf

Previous:nothing Next:Hur du tar Toprol-XL

Relaterade artiklar


 • Hur du tar amoxicillin / kalium klavulanat
 • hur man kan undvika komplikationer efter hysterektomi operation
 • hur betala för kirurgi för viktminskning
 • hur man hittar de mest prisvärda kirurgen lap band
 • hur man vet fördelarna med kirurgi för viktminskning
 • hur man hittar kirurgi för viktminskning resurser
 • Hur du tar triamterenew / HCTZ
 • hur man hittar en läkare i Texas
 • hur man byter en blöja på ett plan
 • hur man kan främja goda matvanor och kroppsuppfattning hos barn
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com