förteckning över barn vaccinationer

Inlagd av: Magnus Ekblad uppdaterad: 2014-09-28
Bakterier och virus kan orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar. Vaccinationer som tillhandahålls av vacciner ger oss med ökar vi måste försvara våra kroppar. Vi får en liten mängd av bakterier eller virus att undervisa våra immunsystem hur man slåss bort det nu och i framtiden bör vi komma i kontakt med det igen.

RV

RV Vaccinet är en flytande vaccin som ges via munnen i tre separata doser. Vaccinet fungerar att stoppa rotavirus. Detta virus sprids person till person och mål de mindre tarmen. Den rotavirus kännetecknas av buksmärtor och kräkningar och orsakar svår diarré som kan leda till uttorkning. RV Vaccinet ges vid 2 månader, 4 månader och 6 månader.

DtaP

DTaP Vaccinet är en serie av fem vaccinationer som skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Dessa bakterier baserade infektioner kan orsaka problem med luftvägarna och nervsystemet i form av svår hosta, muskelspasmer, och svårigheter att andas och svälja. Den DTaP skott börjar vid 2 månader och ges igen vid 4 månader, 6 månader, 15 till 18 månader, och 4 till 6 år.

PCV

PCV vaccinet vaccinerar mot olika typer av infektioner orsakade av bakterien pneumokocker. Den vanligaste typen av infektion med denna bakterie är lunginflammation, en lunginfektion som orsakar feber, hosta och andningsproblem. Pneumokocker kan också orsaka hjärnhinneinflammation och infektioner i blodet. Den PCV vaccinet är en serie av fyra skott vid 2 månader, 4 månader, 6 månader och vid 12 till 15 månader.

Hib

Haemophilus influenzae typ b, eller Hib, är en bakterie som mål slemhinnan i hjärnan och kan orsaka infektioner i blodet, lungor och leder. Hib är en mycket allvarlig sjukdom för små barn, speciellt spädbarn. Meningit är den vanligaste resultatet av Hib och kan leda till förlamning och död när den når hjärnan och ryggmärgen. Det vaccin mot Hib ges i 2 månader, 4 månader och 6 månader.

IPV

Det inaktiverade poliovaccin hindrar utvecklingen av polio, ett mycket smittsamt virus som kan orsaka muskelsvaghet och smärta, och eventuella förlamning när det angriper nervsystemet. Den IPV injektionen ges på 2 månader, 4 månader, 6 till 18 månader och igen vid 4 till 6 år.

HepB

Hepatit B är en leversjukdom som sprids via blod och andra kroppsvätskor. Symtom på hepatit B liknar influensa och kan innehålla kräkningar, aptitlöshet, utslag och ledvärk. Hos vissa personer kan sjukdomen bo med dem hela livet och leda till levercancer. Den HepB vaccinet skyddar mot sjukdomen genom en serie av tre skott. Det första skottet ges strax efter födseln, sedan igen på 1 till 2 månader och slutligen vid 6 till 18 månader. Om det första skottet inte ges strax efter barnet är fött blir schemat 1 till 2 månader, sedan 3 till 4 månader och 6 till 18 månader.

Previous:nothing Next:vad är orsakerna till dåligt beteende hos ett barn?

Relaterade artiklar


 • bröstutveckling hos barn
 • Fördelarna med elliptiska cyklar för äldre
 • viktiga delar av människokroppen
 • hur man kan jämföra omvänd osmos vatten
 • korrekt hållning när de står och sitter
 • den optiska densiteten för röntgenfilm
 • Hur lär jag väl andas?
 • förteckning över barn vaccinationer
 • mänsklig tillväxt och utveckling
 • hälsosamma kastruller att laga mat med
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com