genetisk testning förfaranden

Inlagd av: Stefan Svensson uppdaterad: 2014-09-16
Genetiska test undersöka gener och markörer nära generna , att fastställa förekomsten av eventuella genetiska sjukdomar eller förhållanden , som moderskaps-, faderskaps -och broderskap . Resultaten av denna komplexa process är beroende av tillförlitliga testförfaranden i laboratoriet och den korrekta tolkningen av resultaten . Särskild utbildning krävs för att kunna analysera resultaten . Genetiska tester utförs ofta som en del av en genetisk konsultation , en hälso- tjänst som ger privatpersoner stöd och information om genetiska sjukdomar de kan ha eller vara i riskzonen för .

samla in prover

En buckala cellprov innebär att man använder en liten borste eller bomullspinne för att samla in celler från insidan av kinden . Cellerna skickas sedan till ett laboratorium som kommer att avgöra förändringar i DNA , kromosomer , eller proteiner , beroende på vad labbet är ute efter . Testresultaten skickas sedan till personens läkare eller genetiska rådgivare . Buckala prov är att föredra framför blodprov eftersom de är icke-invasiv , smärtfri och lätt att samla in och fartyg . DNA- test kan också göras på hår, hud , fostervatten , och andra vävnader.

Nyfödda Screeningtest

Newborn screeningtest använda en liten blodprov erhålls genom att sticka barnets häl . Dessa mätningar är avsedda som en förebyggande åtgärd , och föräldrar i allmänhet bara få resultat om de är positiva , vilket innebär tecken på misstänkta störningar är närvarande . Om detta är fallet kommer ytterligare tester krävas för att avgöra om barnet har en genetisk störning.

Carrier Identifiering Screening

Detta prov tas av människor som inte har en sjukdom men kan möjligen bära gen för det . Det är allmänt fattas av par som har en historia av en genetisk sjukdom i familjen och planerar att bli gravid .

preimplantatorisk genetisk diagnostik

En preimplantatorisk genetisk diagnostik utförs på embryon som har befruktats med in vitro-fertilisering . De embryon testas för en viss gen , och embryon som saknar genen sedan implanteras i livmodern . Även om detta förfarande är inte lagligt i alla länder , finns för närvarande inte finns några föreskrifter för genetisk testning i USA .

fosterdiagnostik

fosterdiagnostik är genetisk testning av ett foster. Det är ofta görs när barnet är i riskzonen för att ha vissa gener som är förknippade med psykisk utvecklingsstörning eller fysisk försämring. Mätningar av vissa ämnen i moderns blod, och ultraljud, är en del av rutin mödravård. Om resultaten av dessa tester tyder på en ökad risk för sjukdom hos fostret kan mer invasiva testen utföras, såsom moderkaksprov (testning av moderkakan), fostervattensprov (testning av fostervatten), eller perkutan navelsträng blodprovstagning.

sen debut Disorders

Test för sent debuterande sjukdomar utförs för att avgöra om en person kan ha en vuxen sjukdom, såsom cancer eller hjärtsjukdomar. Testerna har olika funktioner beroende på vilken sjukdom läkare söker. De kan förutsäga att en person kommer att få en sjukdom i framtiden, eller uppskatta sannolikheten för att någon kan utveckla en viss sjukdom. De även kan bekräfta diagnosen hos en patient som har symtom på en sjukdom.

DNA-fingeravtryck /Identifiering

DNA-fingeravtryck är ofta utföras för att avgöra om genetisk information hör till en misstänkt person. Resultaten kan användas i brottmål och att fastställa faderskap. DNA-fingeravtryck används även efter stora olyckor, katastrofer eller krig för att fastställa identiteten på någon som har dött.

Previous:nothing Next:patientens uppförandekod

Relaterade artiklar


 • hur man skriver ett vårdavtal för en äldre
 • obstetrik och användning av cleocin
 • verktyg som barnläkare användning
 • kost och hälsa tips för cesearean mödrar efter förlossningen
 • hur är ett nyfött barn hörseltest utförs?
 • symtom på endometrios i tarmen
 • vad som gör vår ögonfärger ?
 • förmaks septal defekt reparation
 • tecken på mensen kommer
 • betydelsen av PSA-nivåerna
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com