Hur du använder cialis & yohimbe

Inlagd av: Jonathan Nyberg uppdaterad: 2015-04-05
Män som upplever svårigheter att uppnå och bibehålla en erektion kan ha nytta av behandling med läkemedel som motverkar sexuell dysfunktion, såsom Cialis och Yohimbe. Men dessa läkemedel skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om ursprung samt verkningsmekanism. För att undvika förvirring och risken för skadliga biverkningar är det viktigt att veta hur Cialis och Yohimbe arbete och hur man använder dem på rätt sätt

Så använder Cialis


1.
Inse att Cialis ( tadalafil ) är ett receptbelagt -baserade läkemedlet godkänt för behandling av manlig impotens av den amerikanska Federal Drug Administration (FDA ). Det förbättrar utvidgning av blodkärlen i penis vävnad genom verksamheten vid fosfodiesterashämmare , t. ex. sildenafil . Specifikt , den förhindrar utsläpp av fosfodiesteras-5 , som annars skulle försämra ett enzym som kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP ) och orsaka blod att lämna penis . Målet med Cialis är att hålla tillräckligt cGMP tillgängliga så att en erektion fullo kan uppnås och bibehållas under sexuell aktivitet.
2.
Ta 10 mg Cialis per dag, den vanligast rekommenderade startdosen för de flesta män. Men baserat på din reaktion på narkotikaproblemet, kan din läkare öka eller minska denna dosering. Cialis kan tas med eller utan mat.
3.
Rapportera alla biverkningar med din läkare. De flesta biverkningar såsom magbesvär eller rodnad, är tillfälliga och lindriga. Dock är Cialis också känt att snedvrida vision och utarbeta en osäker sänkning av blodtrycket hos vissa män. Av denna anledning bör Cialis inte tas med alfa-blockerande läkemedel eller nitrater.

Använda Yohimbe


1.
Inse att Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe) är en ört kosttillskott från barken på ett afrikanskt träd. Den innehåller en alkaloid som heter Yohimbine som ger samma effekter som Cialis, men genom en annan mekanism. Yohimbine mål alfa2-adrenoreceptorer att öka nivåerna av noradrenalin, en steroid hormon som deltar i förmåga att uppnå och behålla en erektion. Flera kliniska studier har visat att Yohimbe effektivt förbättrar erektil dysfunktion hos män. Det är dock inte FDA-godkända .
2 .
Ta Yohimbe oralt som flytande extrakt eller kapslar som innehåller marken barken. För maximal effektivitet bör produkten vara standardiserade för att innehålla 6 alkaloider procent Yohimbine . Följ tillverkarens anvisningar för beroende formulering du väljer . Observera att Yohimbe produkterna bör tas med måltid för att öka absorptionen . Eftersom denna ört stimulerar det centrala nervsystemet , bör det inte tas med drycker och livsmedel som innehåller höga halter av koffein .
3 .
Denna ört är även en monoaminoxidashämmare och kalciumantagonist och bör inte tas tillsammans med antidepressiva eller monoaminoxidashämmare ( MAO-hämmare ) . Om svår ångest eller förhöjt blodtryck inträffar , sluta att använda yohimbe och kontakta din läkare.

tips och varningar


 • Cialis är inte avsett för kvinnor . Däremot kan kvinnor ta Yohimbe .
 • Tala om för din läkare om alla mediciner du använder innan du tar antingen Cialis eller Yohimbe .
 • Cialis och Yohimbe får aldrig kombineras. Fråga din läkare vilken behandling som är rätt för dig .


 • Previous:nothing Next:Vilka är farorna med naturliga manliga medel?

  Relaterade artiklar


 • moderskap - ledighet lagar i Arkansas
 • hur man kan slå graviditet syndrom dimma hjärnan
 • hur man kan hantera familj sjukdomar
 • Vilken typ av beteende blinkar ?
 • hur ta hand om en döende äldre
 • gör en Vaporizer hjälpa ett barn med hosta ?
 • hur du får ditt barn ur soffan och vara aktiva
 • vård av nyfödda som väntar viktökning
 • hur man kan hjälpa när din familjemedlem har cancer
 • hur man tar hand om en äldre anhörig
  Adress:
  TPB
  Punktskriftsförsäljningen
  Box 4003
  1002 47 Johanneshov
  Email: halsa@halsanet.com