Tack för ditt besök www.halsanet.com, nedan kallad "halsanet." halsanet ägs och drivs av gissningar Corporation. Att använda uppgifter som inhämtats på halsanet webbplats samtycker du att vara bunden av följande villkor, inklusive vår integritetspolicy. Om du inte vill vara bunden av våra villkor eller vår policy det enda alternativet är att inte använda halsanet information. Använda halsanet innehåll Information från halsanet skyddas av amerikanska och utländska upphovsrätt och andra lagar. halsanet tillåter besökare att visa och göra en enda kopia av innehållet för offline, personligt, icke-kommersiellt bruk. halsanet material får inte säljas, reproduceras eller distribueras utan tillstånd halsanet. Du kan skapa pappersform nytryck förfrågningar, vänligen kontakta oss. Disclaimer Information från halsanet är av allmän karaktär och är inte avsedd att ersätta professionell rådgivning, inklusive men inte begränsat till medicinsk, ekonomisk och juridisk rådgivning. All information tillhandahålls i "befintligt skick". Även om vi strävar efter att ge korrekt information, vi gör inga anspråk, löften eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av den information som halsanet. Information från halsanet kan ändras när som helst utan förvarning. halsanet frånsäger sig allt ansvar i samband med allmän information den ger om några av sina sidor. Besökare använder halsanet innehåll helt på egen risk. Under inga omständigheter skall halsanet skyldig att någon tredje part för skador i samband med användning eller inte använda innehållet om krav är avancerade på kontrakt, åtalbar handling eller andra juridiska teorier. halsanet stöder inte någon produkt, tjänst, sälja eller leverantör som nämns i några artiklar eller tillhörande annonser.
Adress:
TPB
Punktskriftsförsäljningen
Box 4003
1002 47 Johanneshov
Email: halsa@halsanet.com